KANCELARIA NOTARIALNA

WROCŁAW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1 • BIUROWIEC TIMES •  II PIĘTRO

NOTARIUSZ ANNA POSWA

TELEFONY: SEKRETARIAT 71 785 15 51  ·  NOTARIUSZ 730 665 100  ·  EMAIL KANCELARIA@WROCLAWNOTARIUSZ.COM.PL

 

Notariusz Wrocław
Notariusz
Kancelaria Notarialna Wrocław
Notariusz Wrocław
Kancelaria Notarialna Wrocław

KANCELARIA NOTARIALNA

WROCŁAW UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1

BIUROWIEC TIMES II PIĘTRO

NOTARIUSZ ANNA POSWA

Odrzucenie spadku

 

Śmierć osoby fizycznej powoduje, że jej prawa i obowiązki majątkowe przechodzą na następców prawnych. Spadkobiercy mogą zostać wskazani w testamencie, a w przypadku jego braku spadkobierców wskazuje ustawa Kodeks Cywilny. Prawo polskie przewiduje pierwszeństwo dziedziczenia testamentowego przed ustawowym. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, czyli śmiercią spadkodawcy.

Spadkobierca nie jest zobowiązany do nabycia spadku, może zdecydować, czy chce dziedziczyć po zmarłym. W oznaczonym terminie, spadek można przyjąć albo odrzucić. 

Spadkobierca ma 3 możliwości:

•  przyjęcie spadku wprost – spadkobierca nabywa spadek definitywnie, za długi zmarłego odpowiada już bez ograniczeń, czyli zarówno z majątku spadkowego jak i ze swojego majątku osobistego;

•  przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – spadkobierca definitywnie nabywa spadek, ale za długi zmarłego odpowiada tylko do wysokości aktywów spadku;

•  odrzucenie spadku

Należy pamiętać, że z chwilą przyjęcia spadku powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn.

 

Jak załatwić   

Przed notariuszem należy złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku osobiście lub przez pełnomocnika.

Należy przynieść odpis skrócony aktu zgonu zmarłego.

 

Koszty   

•  sporządzenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 50 zł + VAT

•  wypisy - 6 zł/stronę + VAT

 

KANCELARIA NOTARIALNA

WROCŁAW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1 • BIUROWIEC TIMES •  II PIĘTRO

NOTARIUSZ ANNA POSWA

TELEFONY: SEKRETARIAT 71 785 15 51  ·  NOTARIUSZ 730 665 100  ·  EMAIL KANCELARIA@WROCLAWNOTARIUSZ.COM.PL

 

KANCELARIA NOTARIALNA ANNA POSWA (NOTARIUSZ WROCŁAW)


Kancelaria Notarialna Anna Poswa      

50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 1

Biurowiec Times • II piętro

tel. 71 785 15 51