KANCELARIA NOTARIALNA

WROCŁAW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1 • BIUROWIEC TIMES •  II PIĘTRO

NOTARIUSZ ANNA POSWA

TELEFONY: SEKRETARIAT 71 785 15 51  ·  NOTARIUSZ 730 665 100  ·  EMAIL KANCELARIA@WROCLAWNOTARIUSZ.COM.PL

 

Notariusz Wrocław
Notariusz
Kancelaria Notarialna Wrocław
Notariusz Wrocław
Kancelaria Notarialna Wrocław

KANCELARIA NOTARIALNA

WROCŁAW UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1

BIUROWIEC TIMES II PIĘTRO

NOTARIUSZ ANNA POSWA

Ogródki działkowe

 

Najpopularniejszym sposobem przeniesienia praw do działki (ogródka działkowego) jest podpisanie umowy pomiędzy dotychczasowym działkowcem a osobą zainteresowaną nabyciem tego prawa. (podstawa prawna: art. 41 Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych). Zbywca określa w niej między innymi wartość znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów, których to własność przenosi na Nabywcę. 

Umowę należy podpisać w obecności notariusza. Notariusz poświadcza na tej umowie własnoręczność złożonych podpisów. 

Umowę przeniesienia praw do działki należy sporządzić w minimum trzech egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla stron.

 

Jak załatwić   

Strony stawiają się w kancelarii notarialnej, gdzie w obecności notariusza podpisują egzemplarze umowy przeniesienia praw do działki. Notariusz stwierdza ten fakt odpowiednią klauzulą dołączoną do umowy. 

Koszty   

 - 20 zł netto + 23 % VAT za każdy podpis.

 

 

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z kancelarią notarialną. 

tel. 71 785 15 51 lub email: kancelaria@wroclawnotariusz.com.pl

 

KANCELARIA NOTARIALNA ANNA POSWA (NOTARIUSZ WROCŁAW)


Kancelaria Notarialna Anna Poswa      

50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 1

Biurowiec Times • II piętro

tel. 71 785 15 51