KANCELARIA NOTARIALNA

WROCŁAW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1 • BIUROWIEC TIMES •  II PIĘTRO

NOTARIUSZ ANNA POSWA

TELEFONY: SEKRETARIAT 71 785 15 51  ·  NOTARIUSZ 730 665 100  ·  EMAIL KANCELARIA@WROCLAWNOTARIUSZ.COM.PL

 

Notariusz Wrocław
Notariusz
Kancelaria Notarialna Wrocław
Notariusz Wrocław
Kancelaria Notarialna Wrocław

KANCELARIA NOTARIALNA

WROCŁAW UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1

BIUROWIEC TIMES II PIĘTRO

NOTARIUSZ ANNA POSWA

Poświadczenie podpisu

 

Poświadczanie podpisu przez notariusza konieczne jest gdy przepisy ustawowe przewidują konieczność zachowania takiej formy składania oświadczeń woli – np. umów zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, umów zbycia przedsiębiorstwa, oświadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wzorów podpisów członków organów osób prawnych. 

 

Jak załatwić   

Należy przedłożyć w kancelarii oryginał dokumentu, na którym chcemy złożyć podpis w obecności notariusza. Notariusz stwierdza ten fakt odpowiednią wzmianką na dokumencie. 

 

Koszty   

• na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł + VAT,

• na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł + VAT.

 

KANCELARIA NOTARIALNA ANNA POSWA (NOTARIUSZ WROCŁAW)


Kancelaria Notarialna Anna Poswa      

50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 1

Biurowiec Times • II piętro

tel. 71 785 15 51