KANCELARIA NOTARIALNA

WROCŁAW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1 • BIUROWIEC TIMES • II PIĘTRO

NOTARIUSZ ANNA POSWA

 

TELEFONY:  SEKRETARIAT - 71 785 15 51 • NOTARIUSZ - 730 665 100 • MAIL: KANCELARIA@WROCLAWNOTARIUSZ.COM.PL

Umowa majątkowa małżeńska

 

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność ustawowa. Zawierając umowę majątkową małżeńską małżonkowie mogą ukształtować wzajemne stosunki majątkowe w sposób inny niż wspólność ustawowa. Umowa majątkowa małżeńska wymaga formy aktu notarialnego. Małżonkowie mogą rozszerzyć lub ograniczyć wspólność ustawową. Mogą również ustanowić rozdzielność majątkową również z wyrównaniem dorobków.

 

Jak załatwić   

Przy sporządzaniu umowy majątkowej małżeńskiej muszą być obecni oboje zainteresowani, u notariusza należy przedłożyć następujące dokumenty:

•  w przypadku osób przed zawarciem związku małżeńskiego - wyłącznie dowody osobiste

•  w przypadku osób będących po zawarciu związku małżeńskiego - odpis skrócony aktu małżeństwa

 

Koszty   

•  sporządzenie umowy majątkowej małżeńskiej 400 zł + VAT

•  dodatkowo koszt wypisów, ich cena jest uzależniona od ilości tych wypisów i ilości stron tych dokumentów - 6 zł + VAT za stronę.

 

KANCELARIA NOTARIALNA ANNA POSWA   


Kancelaria Notarialna Anna Poswa      

50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 1

Biurowiec Times • II piętro

tel. 71 785 15 51