KANCELARIA NOTARIALNA

WROCŁAW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1 • BIUROWIEC TIMES •  II PIĘTRO

NOTARIUSZ ANNA POSWA

TELEFONY: SEKRETARIAT 71 785 15 51  ·  NOTARIUSZ 730 665 100  ·  EMAIL KANCELARIA@WROCLAWNOTARIUSZ.COM.PL

 

Notariusz Wrocław
Notariusz
Kancelaria Notarialna Wrocław
Notariusz Wrocław
Kancelaria Notarialna Wrocław

KANCELARIA NOTARIALNA

WROCŁAW UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1

BIUROWIEC TIMES II PIĘTRO

NOTARIUSZ ANNA POSWA

Umowa sprzedaży lub darowizny nieruchomości gruntowej

 

•  dowody osobiste 

•  odpis zwykły księgi wieczystej 

•  wypis z rejestru gruntów

• zaświadczenie o przeznaczeniu  działki  w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego   /  decyzja o warunkach zabudowy

•  podstawa  nabycia  nieruchomości  przez  dotychczasowego właściciela

• zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabycie nastąpiło na podstawie nabycia spadku, darowizny dokonanej po 01 stycznia 2007 roku gdy przedmiotem umowy jest działka powstała w wyniku podziału, który nie jest jeszcze ujawniony w księdze wieczystej  dodatkowo: 

•  ostateczna decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości,

•  wykaz  zmian  gruntowych  dotyczący  podziału  działki  z adnotacją „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”, 

•  wypis z rejestru  gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej z adnotacją „dokument niniejszy przeznaczony  jest do dokonywania  wpisu w księdze wieczystej”

 

Umowa sprzedaży lub darowizny lokalu

 

•  dowody osobiste

•  odpis  zwykły  księgi wieczystej  /  zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej gdy nie ma księgi wieczystej

•  zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany

•  zaświadczenie, z którego wynika, że  nie  ma zaległości  w opłatach eksploatacyjnych

•  podstawa  nabycia  lokalu  przez dotychczasowego  właściciela

•  zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabycie nastąpiło na podstawie  nabycia  spadku, darowizny  dokonanej  po  01 stycznia 2007 roku

KANCELARIA NOTARIALNA ANNA POSWA (NOTARIUSZ WROCŁAW)


Kancelaria Notarialna Anna Poswa      

50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 1

Biurowiec Times • II piętro

tel. 71 785 15 51