KANCELARIA NOTARIALNA

WROCŁAW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1 • BIUROWIEC TIMES •  II PIĘTRO

NOTARIUSZ ANNA POSWA

TELEFONY: SEKRETARIAT 71 785 15 51  ·  NOTARIUSZ 730 665 100  ·  EMAIL KANCELARIA@WROCLAWNOTARIUSZ.COM.PL

 

Notariusz Wrocław
Notariusz
Kancelaria Notarialna Wrocław
Notariusz Wrocław
Kancelaria Notarialna Wrocław

KANCELARIA NOTARIALNA

WROCŁAW UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1

BIUROWIEC TIMES II PIĘTRO

NOTARIUSZ ANNA POSWA

 

Wykup mieszkania od Gminy

 

Najemca gminnego lokalu mieszkalnego, w przypadku gdy najem został nawiązany na czas nieoznaczony, może wystąpić z wnioskiem o wykup mieszkania od Gminy. Ponieważ wykup nieruchomości wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, po otrzymaniu protokołu rokowań należy skontaktować się z kancelarią notarialną w celu ustalania szczegółów dotyczących zawarcia umowy.

Następnie przed podpisaniem aktu notarialnego sprzedaży nabywca uiszcza cenę lokalu z uwzględnieniem bonifikaty na rzecz Gminy.

 

Prawo wyboru kancelarii notarialnej przysługuje wyłącznie Kupującemu.

 

Jak załatwić   

Należy przekazać do kancelarii następujące dane:

• w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania, określenie stanu cywilnego, 

• protokół rokowań z Gminy

 

Koszty   

• taksa notarialna (jej wysokość uzależniona jest od wartości nieruchomości - w celu ustalenia szczegółów, prosimy o kontakt pod nr tel. 71 785 15 51)

• opłaty sądowe

 

 

KANCELARIA NOTARIALNA ANNA POSWA (NOTARIUSZ WROCŁAW)


Kancelaria Notarialna Anna Poswa      

50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 1

Biurowiec Times • II piętro

tel. 71 785 15 51