KANCELARIA NOTARIALNA

WROCŁAW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1 • BIUROWIEC TIMES • II PIĘTRO

NOTARIUSZ ANNA POSWA

 

TELEFONY:  SEKRETARIAT - 71 785 15 51 • NOTARIUSZ - 730 665 100 • MAIL: KANCELARIA@WROCLAWNOTARIUSZ.COM.PL

Zamiana nieruchomości

 

Umowę zamiany regulują art. 603 - 604 kodeksu cywilnego. Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

Przedmiotem umowy zamiany może być każdy rodzaj nieruchomości lub prawa.

Jeżeli przedmiotem umowy zamiany są nieruchomości, umowa musi mieć formę aktu notarialnego. Wynika to z art. 158 kodeksu cywilnego. 

 

Jak załatwić   

Należy przekazać następujące dane:

• w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania, określenie stanu cywilnego, 

• w przypadku osób prawnych: nazwa firmy z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,

• określenie przedmiotów zamiany,

• określenie wartości przedmiotów zamiany,

• określenie terminu wzajemnego wydania przedmiotów umowy.

 

Koszty   

• taksa notarialna (jej wysokość uzależniona jest od wartości droższej nieruchomości)

• PCC - 2% - liczona od różnicy wartości zamienianych nieruchomości

• opłaty sądowe

 

KANCELARIA NOTARIALNA ANNA POSWA   


Kancelaria Notarialna Anna Poswa      

50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 1

Biurowiec Times • II piętro

tel. 71 785 15 51