Podział majątku

Jeżeli zainteresowani podziałem majątku wspólnego wybierają drogę szybkiego i niespornego załatwienia sprawy mogą to uczynić u notariusza w 1 dzień.

Jak załatwić

  • Przy sporządzaniu umowy o podział majątku wspólnego muszą być obecni oboje zainteresowani (małżonkowie lub byli małżonkowie).
    U notariusza należy przedłożyć następujące dokumenty:
    w przypadku osób będących w związku małżeńskim podpisanie umowy poprzedzać musi sporządzenie umowy wprowadzającej rozdzielność majątkową,
  • w przypadku osób będących po rozwodzie, byli małżonkowie muszą przedłożyć prawomocne postanowienie rozwodowe

Koszty

  • taksa notarialna (jej wysokość uzależniona jest od wartości majątku ulegającemu podziale)
  • opłaty sądowe